Syndróm vyhorenia

Emocionálne, fyzické a duševné vyčerpanie, to sú najčastejšie symptómy syndrómu vyhorenia – burnout. Môže postihnúť  každého, či už managera, alebo ženu v domácnosti. Spoločne však platí, že kto pozná príčiny svojho duševného vyčerpania, môže ľahšie niečo podniknúť.

KEDY VZNIKÁ SYNDRÓM VYHORETIA-BURNOUT

Spúšťače burnoutu môžu byť od človeka k človeku rôzne, každý reaguje inak na záťažové situácie. Väčšinou sú však pod syndrómom vyhoretia podpísané viaceré faktory. Niektoré vychádzajú zo samotnej osobnosti človeka (vnútorné), iné sú určené našim prostredím (vonkajšie). Sú ľudia, ktorí zvládajú v pokoji aj extrémne záťažové situácie, kým iných vyvedie už najmenší stres z miery – takíto ľudia sú obzvlášť náchylní na vyhoretie.

Spúšťače, ktoré prichádzajú zvnútra človeka:

 • perfektionizmus
 • vysoké očakávania
 • strach z odmietnutia
 • strach zo zlyhania
 • strach z kritiky, zosmiešnenia
 • vysoká potreba istoty
 • potreba uznania
 • potreba pomáhať
 • neschopnosť povedať nie
 • snaha byť úspešný

Spúšťače, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia:

 • vysoké pracovné zaťaženie spojené so stresom
 • chýbajúca pozitívna spätná väzba
 • chýbajúce zdroje – ľudské, finančné
 • neustála konfrontácia s problémami
 • hierarchia v organizácii
 • zlá tímová spolupráca
 • tlak nadriadeného
 • príliš malé pracovné zaťaženie
 • zlá organizácia práce
 • chýbajúce kompetencie
 • nejasnosť, alebo nereálnosť cieľov

Mnohé burnout-procesy vznikajú keď sa náhle a dramaticky zmení životná situácia.To môže byť strata zamestnania, nástup do nového zamestnania, začiatok štúdia, rozchod, rozvod, choroba, smrť blízkej osoby…

AKO ROZPOZNÁM BURNOUT

Príznaky vyhoretia sa dajú zadeliť do 3 kategórií:

1, Znížená výkonnosť, pocit, že na nič nestačím.

Výkonnosť = koncentrácia, trpezlivosť, kreativita klesá. Dotknutý človek si to uvedomuje a má obavy, že nezvládne úlohy, ktoré sú na neho kladené doma, či v práci. Často sa pokúša tento stav zvládnuť nadčasmi, prácou po víkendoch, siahne i po stimulačných látkach a drogách.

2, Emocionálna vyčerpanosť, únava

Človek s burnoutom je často už ráno, alebo po pár hodinách vyčerpaný. Ani víkend mu nestačí na oddýchnutie a načerpanie novej energie. Je bez energie, podráždený, trpí poruchami spánku. Zanedbáva voľnočasové aktivity, stretávanie sa s priateľmi, koníčky, či šport. Prevládajú pocity sklamania, hnevu, pesimizmu a celkového negativizmu. Nakoniec vniká pocit vnútorneho prázdna. Objavujú sa fyzické problémy – bolesti hlavy, chrbta, dýchavičnosť, tlak na hrudi, žalúdočné problémy, oslabená imunita a pod.

3, Cynizmus, dištancovanie sa

Pôvodne idealizovaný vzťah k práci sa postupne mení na frustráciu až po úplné odcudzenie. Dotknutý človek je necitlivý a dištancovaný a často i nepriateľský v interakcii s inými ľuďmi (kolegovia, klienti). Stráca zmysel pre hodnoty, je cynický, o druhých ľuďoch a ich práci sa vyjadruje s dešpektom. Nezriedka ich zraňuje. Následne trpí výčitkami svedomia. Niekedy si príde sám sebe cudzím.

10 TIPOV AKO SI POMÔCŤ PRI BURNOUTE

 1. priznaj si a akceptuj, že si vyhoretý
 1. porozprávaj sa s dobrým priateľom o Tvojom stave
 1. vezmi si voľno v práci, urob si „pauzu“
 1. analyzuj spúšťače Tvojho vyhoretia – čo ma doviedlo do tohto stavu?
 1. Zisti, čo sú Tvoje potreby – sú moje potreby naplnené v živote a v práci?
 1. Zaveď rovnováhu medzi dávaním a braním – prenechaj úlohy druhým
 1. Urči si svoje priority – zorganizuj si život po novom
 1. Zamysli sa, či sú Tvoje očakávania realistické – je v Tvojej moci mať nad nimi kontrolu?
 1. Začni športovať – nájdi si nové koníčky
 1. Urob zmeny v stresovej situácii – v práci, živote

Ak však nemáš sám silu s Tvojim stavom niečo urobiť, vyhľadaj odbornú pomoc – psychoterapeuta, kouča.