Prvýkrát šéfom-13 tipov pre úspešný štart

Práve Ťa povýšili a Ty si sa stal šéfom.

Prvýkrát.

Okrem  radosti, hrdosti, či pocitov víťazstva Ti ide hlavou kopec otázok. V bruchu cítiš určitú nervozitu, neistotu. Zmes Tvojich pocitov je úplne pochopiteľná. Doteraz si bol výborný odborník a zrazu si šéf.

To je predsa úplne nová rola.

“Ako mám začať? Ako sa mám v prvých týždňoch správať?”

Začiatok môže byť naozaj ťažký. Obzvlášť, ak si sa stal nadriadeným svojim kolegom, alebo ak Tvoj predchodza bol silná, či vo firme populárna osobnosť. Náročné to je i keď si vo firme úplne nový.

Doterajšie vzťahy na pracovisku sa zmenia. Do teamu prichádza nový riadiaci človek. Pravidlá hry sa stanovujú nanovo. Každé slovo, či gesto nového šéfa je pod drobnohľadom.

Ľudia veľa interpretujú: “Čo to znamená pre mňa? Môžem sa na nového šéfa spoľahnúť?

Chyby v úvode sa ťažko odstraňujú.

Aký dopad môže mať nepodarený štart

 • ľudia Ťa neuznajú nebudú rešpektovať ako šéfa
 • potrvá dlhšie, kým si vybuduješ vzťahy na pracovisku
 • v náročných situáciách budeš potrebovať veľa vysvetlovať a podporu druhých ľudí

Toto všetko samozrejme nechceš.

To čo chceš, je úspešný štart a rešpekt od prvej chvíle.

promoted-posts-geo-targeting

Tvoj cieľ PRE úspešný štart

 • rýchle sa zorientovať a byť schopný konať
 • vybudovať vzťahy s najdôležitejšími stakeholdermi
 • získať akceptáciu a dôveru svojich ľudí

 

 13 Tipov, ktoré Ti pomôžu zvládnuť Tvoj úspešný štart.

 quick-tips

 1. Vyšli jasný signál, že Ty si teraz novým šéfom a si pripravený novú rolu prevziať. Priprav si predstavovací príhovor a osobne sa s každým zoznám.
 1. Zaujmi pozíciu “prieskumníka”. To znamená, žiadny divoký “akcionizmus” v prvých týždňoch. Nemaj snahu všetko, čo tu bolo doteraz meniť, alebo hodiť cez palubu. Skúmaj ako veci v Tvojom dosahu fungujú, čo s čím súvisí.
 1. Hneď od začiatku sa veľa stretávaj a rozprávaj s Tvojimi ľuďmi. Individuálne, ale aj s celým teamom.

Zaujímaj sa, pozorne načúvaj a uč sa.

 1. Pýtaj sa hneď pri príchode na očakávania troch strán:

nadriadený * podriadený * kolega

Spíš si ich a premýšľaj o nich. Sú v zhode, alebo si dokonca protirečia? Ako s nimi naložím? Nezabúdaj, že očakávania nie sú úlohy, sú to           očakávania. Tak o nich aj premýšľaj. Aké dôsledky bude mať ich (ne)naplnenie? Aké kompromisy sú možné?

Vytvor si svoje vlastné stanovisko.

 1. Nesnaž sa všetkým vyhovieť. Maj odvahu povedať “NIE” a vysvetli svoje dôvody.
 1. Deleguj všetko, čo nespadá vyslovene do výkonu Tvojej funkcie. Nepreberaj úlohy za niekoho iného. Ani dočasne. Tvoja rola je teraz iná –

vedieš ľudí za spoločným cieľom.

 1. Od začiatku zaveď jasné pravidlá. Nehraj však autoritatívneho a vševediaceho šéfa.

Zahrň do rozhodovania odborný názor Tvojich ľudí.

 1. Pokračuj v dobre zavedených rutinách, resp. založ nové. (napr. pravidelné meetingy, reporty etc.) Rutiny stabilizujú situáciu v období veľkých zmien (nový šéf).
 1. Uznaj výsledky a nasadenie pracovníkov pod vedením predchádzajúceho šéfa, aj v prípade keď je zrejmé, že mohli byť aj lepšie.

Vypracuj spolu s teamom nové motivujúce ciele.

 1. Ak si postúpil interne, z bývalých kolegov sa stali podriadení. Nie každý to prijal s radosťou. Daj im čas si na novú situáciu zvyknúť. Neskôr s nimi pohovor o Tvojej novej úlohe a pozícii a čo to znamená pre váš pracovný (či iný) vzťah.
 1. Ak sa o pozíciu uchádzali i Tvoji kolegovia, ich city sú zranené. Hovor s nimi čo najskôr.

Vyslov im uznanie a zdôrazni, že teraz ide o spoločné ciele.

 1. Zvykni si na to, že v roli šéfa budeš zažívať určitý odstup a izolovanie sa zo strany Tvojich ľudí. Nepatríš k nim. V žiadnom prípade sa s nimi nespájaj do aliancií voči vyššiemu vedeniu (ako to mohlo bývať v minulosti). Vybuduj si vzťahy a príslušnosť k vyššiemu vedeniu. Networkuj.
 1. Svojim ľuďom, či kolegom vždy prejavuj rešpekt a správaj sa fér.

Posledný tip:

Priprav sa dostatočne dopredu na svoju novú funkciu a nájdi si sparring partnera. Či už mentora priamo z firmy, alebo externého kouča.

Pretože svoje kompetecie nerozvinieš len praxou, ale predovšetkým reflexiou svojich skúseností!