Ako odísť, ako ostať?

Rozhodovanie o tom, či v súčasnom zamestnaní zotrvať, alebo nie, nebýva jednoduché.

Si nespokojný s Tvojou súčasnou pracovnou pozíciou, ale súčasne si neistý, či zmena zamestnania je tá správna cesta. Nech už sa rozhodneš akokoľvek, ponúkam niekoľko tipov pre postup v každom variante.

Poznámka: tipy, ako rozpoznať, či som v tej správnej práci pre mňa, pozri v mojom príspevku OSTAŤ, ALEBO ODÍSŤ?

8 Tipov, ak si sa rozhodol PRE kariérnu zmenu

 1. Stanov si cieľ

Toto urob ako prvé. Využi svoju počiatočnú motiváciu a súčasne i frustráciu z terajšej práce a stanov si jasný pozitívny cieľ. Len tak dokážeš vytrvať.

 • Čo chcem svojou kariérnou zmenou dosiahnuť?
 • Akú perspektívu a šance mám pred sebou?
 • Kde chcem byť o pár rokov? 
 1. Definuj kritériá

Definuj si kritériá Tvojej novej pracovnej pozície. Čo všetko by mala spĺňať? Pomôž si svojou nespokojnosťou zo súčasnej práce – čo všetko by malo byť v budúcnosti inak? Nájdi aj nové pozitívne parametre. Zoraď si ich podľa priority.

 1. Zaisti si podporu

Na tento krok zabúdajú žiaľ mnohí. Rozhodnú sa opustiť svoje zamestnanie a neskôr sú konfrontovaní s negatívnymi dôsledkami. Nepochopenie zo strany známych, priateľov, rodiny. Hovor s ľuďmi, ktorí sú pre Teba dôležití pred tým, ako urobíš závažné rozhodnutie. Vysvetli dôvody odchodu a Tvoje plány do budúcna. Ich podpora sa Ti určite v ťažkých časoch bude hodiť.

 1. Vyjasni si dôsledky

Vyjasni si vopred, aké dôsledky zmena práce prinesie. Mysli aj na tie negatívne, aké problémy a prekážky môžu nastať. Nejde o to, aby si sa demotivoval, ale aby si sa vopred pripravil na ťažkosti, ktoré môžu nastať. Ušetríš si mnohé nepríjemné prekvapenia.

 1. Aktivuj siete

V zmysle bodu 3, informuj o svojom zámere svojich blízkych. Aktivuj kontakty a siete ľudí, ktorým dôveruješ. V tomto čase si totiž ešte nepodal výpoveď a Tvoj zamestnávateľ nič nevie. Keď odídeš, rozhoď všetky siete. Nezáleží na tom, či hľadáš novú prácu, alebo sa chystáš rozbehnúť podnikanie, bez kontaktov sa nepohneš z miesta!

 1. Aktualizuj si životopis

Najmä ak si sa rozhodol znova sa zamestnať, budeš potrebovať aktuálny životopis. Premýšľaj, aké skúsenosti a zručnosti si v poslednom zamestnaní získal. Oboznám sa s aktuálnym trendom písania životopisu a motivačného listu. Vsaď na aktuálnu a kvalitnú fotografiu. Venuj tomu pozornosť, čas a námahu. Od kvality Tvojho životopisu závisí, či Ťa vôbec niekto osloví!

 1. Urob si prieskum trhu práce

Sprav si prehľad potenciálnych zamestnávateľov, kde by si rád pracoval. Oslov ich priamo, hľadaj kontakty v Tvojej sieti. Informuj sa, ako je Tvoja pozícia žiadaná. Kde sa pohybuje platovo? Sú v dopyte iné pozície, kde by som využil svoje skúsenosti? Potrebujem si doplniť nejaké zručnosti a vedomosti? Niečo sa doučiť?

 1. Naplánuj výpoveď

Popri príprave na hľadanie novej práce, by si nemal zabudnúť naplánovať podanie výpovede. Premysli si formuláciu, dôvody a čas kedy výpoveď podáš. Priprav sa na rozhovor s Tvojim nadriadeným, resp. výstupný rozhovor s HR. Buď úprimný a otvorený vo svojej spätnej väzbe. Možno svojim odchodom dokážeš ešte niečo pozitívne zmeniť a pomôcť svojim (ešte) kolegom. Naplánuj si ukončenie projektov a odovzdanie agendy. Vypýtaj si referenciu

4 Tipy, ak si sa rozhodol PROTI kariérnEJ zmene

Po zrelej úvahe si dospel k záveru, že by to nebol celkom dobrý nápad zmeniť súčasné zamestnanie. Takéto rozhodnutie nie je jednoduché, lebo frustrácia naďalej ostáva. Napriek tomu, by si rád niečo zmenil, ale nevieš čo…

 1. Vzdelávaj sa

Investuj do svojej budúcnosti. Môžu to byť online kurzy, čítanie odbornej literatúry na špecifickú tému, rôzne semináre, kurzy, workshopy, alebo sa zapíš na diaľkové štúdium. Nové vedomosti a zručnosti Ti pomôžu v súčasnej práci a celkom určite budú mať pozitívny vplyv na Tvoju budúcnosť.

 1. Nájdi si paralelný job

Možno sa chceš rozhliadnuť v inej branži, alebo premýšľaš o vlastnom podnikaní. Nájsť si malý job v tejto oblasti je výborný test a skúsenosť súčasne. Okrem iného, vstúpia Ti do života aj ďalšie záujmy, povinnosti, ciele a Ty nebudeš taký fixovaný na frustráciu z pôvodného zamestnania. Prever si však predtým svoju pracovnú zmluvu, či tam nemáš nejaké obmedzenia.

 1. Venuj sa koníčkom

Pritom je jedno, či oprášiš staré hobby, alebo začneš s niečim úplne novým. Dôležité je len, aby Tvoj koníček pokryl medzeru, ktorú vnímaš v zamestnaní. (medzera –  záujem, systém práce, súčinnosť s inými ľuďmi, autonómnosť rozhodovania a pod.)

 1. Venuj sa dobročinnosti

Chýba Ti vyšší zmysel v Tvojej práci? Rád by si robil niečo dobré a užitočné? Buď aktívny a angažuj sa. Informuj sa o možnostiach v Tvojom okolí, alebo dokonca i v zamestnaní, kde pracuješ. Pripoj sa už k existujúcim iniciatívam, alebo prídi s vlastným nápadom.